Entreprenörskap heldag

För: Pedagoger från förskolan till gymnasiet

Omfattning: 6-8 timmar

Pris för en grupp upp till 30 deltagare: 25 000 kr

Pris för en grupp upp till 60 deltagare: 37 500 kr

Alla priser är exkl. moms

Övriga kostnader: 

Milersättning: 40 kr / mil

Tåg & boende: Faktisk kostnad

Om utbildningen

Utbildningen innehåller bland annat förståelse för entreprenörskap, forskning kring entreprenöriellt lärande, goda exempel och kopplingar till läroplaner och styrdokument.

Detta är en djupare utbildning i entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt, där vi utgår från just er skola och era behov

Vi går bland annat igenom:

 • Vad är entreprenörskap och entreprenöriellt lärande?
 • Varför ska man arbeta med det?
 • Vad kännetecknar det och vad händer med eleverna?
 • Vilken roll får pedagogen?
 • Hur kan man praktiskt arbeta i skolan?
 • Vad gör ni redan i dag, och vad kan ni utveckla?
 • Vad finns det för stöd i läroplanen?
 • Historik & utveckling kring entreprenörskap i skolan
 • Konkreta exempel på metoder och inspirationsmaterial
 • Aktuell forskning i ämnet
 • Samverkan mellan skola, näringsliv och närsamhälle

Kursdeltagaren ska efter genomgången utbildning:

 • Ha utvecklat en beredskap och trygghet att själv kunna arbeta entreprenöriellt i skolan.
 • Ha fördjupade kunskaper om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.
 • Ha kunskap om läroplanen med fokus på entreprenörskap.