Skolaktiviteter

Framtidsfrön är ofta ute i skolor och genomför lektioner eller olika aktiviteter. Här hittar du de vanligaste skolaktiviteterna vi brukar genomföra. Gemensamt för våra insatser ute i skolor är att vi utgår från att uppmuntra elevers motivation och drivkraft.

Vi utför också insatser och aktiviteter utifrån era önskemål. Om ni efterfrågar något som inte finns här på hemsidan är det bara att ta kontakt med oss

Pris för en grupp upp till 30 elever: 2000 kr / timme

Övriga kostnader:

Milersättning: 40kr / mil

Tåg: Faktisk kostnad

Boende: Faktisk kostnad

Forma din framtid

I slutet av grundskolan står eleverna inför en mängd val, både vad gäller kommande utbildning och yrke. Vilka alternativ finns, vad vill jag, och vilka faktorer påverkar valet?

Radiodagar

Finns det ett intresse att genomföra ett mediaprojekt tillsammans med andra skolor?  Under en hel dag sänder en eller flera skolor live-radio på en tillfällig FM-frekvens eller via ett samarbete med en närradiostation i närområdet.