Prislista för medlemskap

Medlemskap för kommuner, organisationer eller företag är enligt fastställande på årsmötet 2018, 8000:- per år.

För enskild skola 1000:- per år.

I medlemskapet ingår den digitala processutbildningen för all skolpersonal i respektive kommun.

Undantag är Stockholm och Malmö. Där ingår inte processutbildningen och priset för den beräknas enligt följande: 8000:- i medlemskap + 200:- per grundskola som ska ha tillgång till utbildningen.

För enskild som ej tillhör en medlemskommun kostar kursen 900:-.